Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen bewegwijzering : deel I autosnelwegen
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

met medew. van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW)]; [Werkgroep Bewegwijzering; samengest. door de ANWB, Afd. Bewegwijzering

 

Samenvatting

Opvolger van de richtlijnen uit 1975, die waren uitgegeven als deel VI van de ROA richtlijnen. Na inleidende informatie (welke doelen moeten op wegwijzers bij knooppunten en aansluitingen worden vermeld; routenummering; afritnamen en afritnummers; symbolen) wordt ingegaan op de technische eisen t.a.v. de wegwijzer, de plaatsing van wegwijzers, het aangeven van omleidingen, de wisselbewegwijzering, bewegwijzering naar en aanduidingen op verzorgingsplaatsen, richtingaanduidingen op verzorgingsplaatsen en benzinestations-emplacementen, en bewegwijzering naar niet-weggebonden restaurants en logiesaccommodaties. In een hoofdstuk "overige ondwerpen" komen o.a. aan de orde: bewegwijzering naar parkeer- en reisvoorzieningen (P+R), bewegwijzering naar kampeer- en/of caravanterreinen, aanduidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 

Annotatie

248 p.
ill.
Uitg. in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
ISBN 901208105X

Naar boven