Onderwerp: Bezoek-historie

De resultaten van een enquête onder booteigenaren met een vaste ligplaats langs de grote rivieren
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.J. Brouwer : [Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk CRM], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Werkgroep Recreatie Formule

 

Samenvatting

Deze werkgroep heeft tot taak het bestuderen van de relatie pleziervaart en beroepsvaart op de rivieren, teneinde te komen tot het ontwikkelen van methoden en kriteria op basis waarvan voor vaarwegen met drukke beroepsvaart het aantal toe te stande ligplaatsen per lengte-eenheid vaarweg of per oppervlakte-eenheid vaarweg kan worden berekend. Dit te ontwikkelen beleidsinstrument kan gebruikt worden bij het vaststellen van een jachthavenbeleid, dat gevoerd wordt met het oogmerk de hinder, die beroeps- en pleziervaart elkaar veroorzaken, binnen aanvaardbare grenzen te houden. Met deze studie zal uiteindelijk een wiskundig simulatiemodel of een andere rekenmethode ontwikkeld worden waarmee de gevolgen van een toenemende recreatievaart-intensiteit c.q. een toenemend aantal jachthavens aan de rivieren voorspeld zal kunnen worden. In deze nota wordt verslag gedaan van een enquête onder een groot aantal ligplaatshuurders van jachthavens langs de rivieren. Het doel van de enquête was inzicht te hebben in het type watersport op de rivieren, wie de watersporters op de rivieren zijn, welke voorkeuren en wensen ze hebben, hoe hun vaarpatroon is en of zij hinder ondervinden van de overige vaarweggebruikers.

 

Annotatie

21 p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm
Nota S76.7. - Projectbegeleiding W. de Ruiter, H. Abelman E.J. van de Kaa

Naar boven