Onderwerp: Bezoek-historie

Relatie tussen de korte-termijn-prognose en de ingebruikname van de sluizen in de kompartimenteringsdammen
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider A. de Visser]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

Voor de sluiting van de kompartimenteringsdammen werden in het kader van de stafgroep Faseringen de volgende alternatieven bestudeerd: blokkensluitingen van de Philips- en Oesterdam; steensluiting van de Oesterdam en zandsluiting van de Philipsdam en zandsluitingen van de Philips- en Oesterdam. In deze notitie worden de scheepvaartkundige consequenties van de sluitingsalternatieven weergegeven.

 

Annotatie

7 p.
fig. ; 30 cm
Nota S75.37.2

Naar boven