Onderwerp: Bezoek-historie

Rekonstruktie geleidewerken bij bruggen over het Noord-Willemskanaal
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider C. den Hartog]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

In deze nota wordt verslag gedaan van de nautische gebreken van de bestaande geleidewerken bij een aantal bruggen over het Noord-Willemskanaal; de functies van de geleidewerken en de resultaten van proeven die met een maquette zijn uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het geleidewerk bij alle bruggen onvoldoende functioneel is. Daardoor komt regelmatig schade voor aan pijlers en geleidewerken. De doorvaartopening bij de Vriesebrug is slecht georiënteerd t.a.v. de vaarwegas. Door scheef aanvaren treden aanvaringen met de pijlers en geleidewerken op en komen ontgrondingen voor. Verbetering van de bestaande geleidewerken is niet mogelijk omdat ze allen te lang zijn. Aanbevolen wordt de doorvaartopening bij de Vriesebrug zodanig te wijzigen dat de as van de opening samenvalt met de as van de vaarweg en alle bruggen te voorzien van nieuwe geleidewerken.

 

Annotatie

19 p.
fig., tab., foto's ; 30 cm
Nota S78.35

Naar boven