Onderwerp: Bezoek-historie

Reistijdmetingen in de Amsterdamse agglomeratie
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK), Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies (Pb IVVS); [J.A.M. van der Kooy, J.J. Frerichs]

 

Samenvatting

In dit rapport worden het doel, de werkwijze en resultaten behandeld resp. weergegeven van snelheids- en wachttijdmetingen op wegvakken en tussenliggende kruispunten in de agglomeratie Amsterdam. De metingen werden verricht ter verkrijging van meer betrouwbare vervoergegevens ten behoeve van andere verkeers- en vervoersnetwerken die in verkeersstudies in de betreffende regio gebruikt worden.

 

Annotatie

58 p.
tab.

Naar boven