Onderwerp: Bezoek-historie

Registratieloze registratie en dataloze database : anticiperend onderzoek 1998-1999
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Sjef Moerdijk, Nora Schmorak, Florin Barb

 

Samenvatting

Dit rapport beschrijft het werk dat uitgevoerd is in het kader van het Anticiperend Onderzoek (AO) 1998-1999 van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). In dit AO wordt gezocht naar de 'registratieloze registratie' en de 'dataloze database'. Afgevraagd wordt of het mogelijk is, of beter: wanneer het mogelijk wordt, om met allerlei technologische en telematische systemen relevante data vast te leggen, met name m.b.t. verkeersongevallen en -incidenten. Het registratieloze aspect zit hem met name in de verminderde of niet meer noodzakelijke registratie door de mens. Dataloos betekent de mogelijkheid om met algoritmes, extrapolatie of anderszins databases te 'vullen' met relevante data die feitelijk ontbreekt, bijvoorbeeld door tijd- of ruimte-hiaten in een verzameling gegevens. Ingegaan wordt op het gebruik van snelheidsprofielen, wavelets toepassingen bij dataverwerking, digitale videobeelden als bron van ongevallengegevens etc.

 

Annotatie

fig., tab.
Met lit. opg

Naar boven