Onderwerp: Bezoek-historie

Registratie van verkeersgewonden in het privé-ongevallenregistratiesysteem (PORS) : resultaten van een proef
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); A. Blokpoel

 

Samenvatting

Uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alle verkeersongevallen die in Nederland gebeuren in de landelijke cijfers van Rijkswaterstaat Dienst Verkeersongevallenregistratie (VOR) worden opgenomen. Verkeersonveiligheidsonderzoek wordt door deze onvolledige en selectieve registratie bemoeilijkt. Verder is er behoefte aan meer informatie per ongeval dan thans beschikbaar is, bijv. over de ongevalsplaats (o.a. wegcategorie), over het voertuig (o.a. rijeigenschappen en schade), over aanwezige en gebruikte veiligheidsvoorzieningen (gordels, helmen, zijreflectie), over de betrokkenen (o.a. letsel). Bekeken wordt hoe andere reeds bestaande informatiesystemen het VOR-bestand kunnen complementeren om zo te komen tot een Integraal Verkeersongevallenregistratiesysteem INVORS. Deze reportage heeft betrekking op een in dit kader uitgevoerde proef, opgezet door de Stichting Consument en Veiligheid (SCV) en de SWOV, waarbij van verkeersslachtoffers, die op EHBO-afdelingen van een ziekenhuis worden behandeld, een aantal gegevens wordt geregistreerd als uitbreiding van een reeds bestaande registratie van slachtoffers van zgn. privé-ongevallen (PORS).

 

Annotatie

47 p.
ill.
R-90-53
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Verkeerskunde (DVK). Projectbegeleiding P. van Koningsbruggen. - Met lit. opg.(15)

Naar boven