Onderwerp: Bezoek-historie

Recreatietoervaart: de moeite waard : een onderzoek onder toervaarders naar vaargedrag motieven en bestedingen in zeven watersportregio's in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Staring Centrum (SC), Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied; A.H. de Bruin, P.M.A. Klinkers

 

Samenvatting

In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. De relatie tussen het vaargedrag enerzijds en walvoorzieningen en recreatieve voorzieningen anderzijds, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daartoe zijn gedurende de zomer van 1993 onder 1167 toervaarders in zeven watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio's zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Naast persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar: herkomst- en bestemmingsregio van de toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, beoordeling van het voorzieningenniveau en bestedingen.

 

Annotatie

108 p.
ill. ; 30 cm
Met lit. opg. - Rapport 307. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven