Onderwerp: Bezoek-historie

De radioverbinding voor de WAB-datacommunicatie
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (FEL); P. Feenstra

 

Samenvatting

De haalbaarheid van 'Walradar aan boord' (WAB) wordt onderzocht, wat tot doel heeft verkeersoverzichten van vaarwegen te distribueren onder schepen. Gekeken wordt of bestaande radarsystemen geschikt zijn of dat een speciaal voor dit doel te realiseren communicatiesysteem zal moeten worden gebouwd. De eisen waaraan het communicatiesysteem moet voldoen komen aan de orde. Alle belangrijke parameters in een datacommunicatiesysteem worden beschreven en de waarde van deze parameters voor de WAB-toepassing wordt bepaald. Er worden twee praktische concepten gegeven voor een WAB-datacommunicatiesysteem en er wordt ingegaan op het verband tussen de capaciteit van een radiokanaal en de hoeveelheid aan WAB-radargegevens dat overgebracht kan worden.

 

Annotatie

43 p.
ill.
Rapport nr. FEL-96-C136
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding P. Kik (AVV)

Naar boven