Onderwerp: Bezoek-historie

Radarweergave betonning Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider B. Knippenberg]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

In deze nota wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de herkenbaarheid van de vaargeul met behulp van radar in het Oosterscheldegebied. Daartoe is vastgesteld welke uitgangspunten gehanteerd dienen te worden bij de beoordeling van de herkenbaarheid van de vaargeul en de markeringen bij het navigeren met radar. Vervolgens wordt de invloed van de weersgesteldheid op de maximale detektie-afstand van de betonning beschreven en is bekeken of de betonning aan de gestelde uitgangspunten voldoet. Tenslotte wordt ingegaan op de herkenning m.b.v. radar van de doorvaartopeningen van de Zeelandbrug.

 

Annotatie

12 p.
bijl., fig. ; 30 cm
Nota S82.101

Naar boven