Onderwerp: Bezoek-historie

'Quick Scan' wegennet Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO, Technische Menskunde (TM); W.H. Janssen [et al.]

 

Samenvatting

Op het hoofdwegennet van Zuid-Holland doen zich files voor waarvan het ontstaan niet direct te herleiden is tot standaard oorzaken zoals wegwerkzaamheden, ongevallen of spitsdrukte. Het Project 'Quick Scan' is opgestart om over dit type files inzicht te verkrijgen. M.b.v. een wegbeeldanalyse is voor 3 locaties aangegeven welke wegbeeldkenmerken mogelijk leiden tot files, en, waar mogelijk, op welke wijze dit zou kunnen worden voorkomen. Geconcludeerd wordt dat een aantal elementen, die de onzekerheid van bestuurders en daarmee de gevoeligheid van locaties voor niet-standaard files nadelig beïnvloeden, op verschillende locaties worden aangetroffen. Aanbevolen wordt o.a. versmallende wegbeeld, dreigende en onbekende wegbeeldelementen en zichtlengte beperkende elementen tegen te gaan.

 

Annotatie

63 p.
ill.
TNO rapport TNO-TM 1995 C-42
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding E. Folles

Naar boven