Onderwerp: Bezoek-historie

Push-maatregelen in vervoersmanagement : een onderzoek naar draagvlak onder werknemers
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV), Sektor Verkeer, Planologie en Logistiek; Caroline van der Maas

 

Samenvatting

Onderzocht wordt hoe het draagvlak onder de werknemers van bedrijven gecreëerd danwel vergroot kan worden, opdat push-maatregelen ingezet kunnen worden ten behoeve van vervoersmanagement (VM) bij die bedrijven. Daartoe is onderzocht welke bedrijven op dit moment al push-maatregelen inzetten of daarmee bezig zijn en hun motieven daarvoor ; hoe met het draagvlak onder de werknemers is omgegaan ; en wat het effect is van het inzetten van push-maatregelen. Een korte samenvatting wordt gegeven van de meningen en ervaringen van 'sleutelfiguren' in de 'VM-wereld' omtrent het push-beleid en de implementatie ervan. Uitgebreider wordt verslag gedaan van de resultaten van de interviews bij diverse geselecteerde bedrijven, waarbij de uitkomsten geanalyseerd worden m.b.t. het draagvlak. Aanbevelingen worden gedaan voor effectieve implementatie van push-maatregelen bij bedrijven die aan vervoersmanagement (wilen) doen.

 

Annotatie

107, (8) p.
tab.
Afstudeerverslag NHTV
Met lit. opg.
Stagebegeleiding R.H. Oldenburger (AVV) en P. Arts (NHTV)

Naar boven