Onderwerp: Bezoek-historie

Programma verkeersbeheersing hoofdwegnet 1995-2000
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Verkeersbeheersing is gericht op een betere benutting van de weginfrastructuur. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zet dit instrument maximaal in om de file-problematiek op korte termijn beter beheersbaar te maken. De rijksoverheid nodigt externe partijen uit bij het zoeken naar oplossingen voor de congestieproblematiek. Daartoe is een verkeersbeheersingsprogramma opgezet, bestaande uit ondersteunende acties, die voorwaardenscheppend zijn en betrekking hebben op dynamisch verkeersmanagement, systeemontwikkeling, (uitvoerings)organisatie en communicatie, en uit uitvoeringsacties, zoals toeritdosering, DRIP's, verkeerssignalering, maar ook pilots en onderzoek. Opbouw, doelen, ondersteunende acties, uitvoeringsprojecten, randvoorwaarden, uitgangspunten, kritieke succesfactoren enz. van dit programma worden beschreven.

 

Annotatie

24, (12) p.
ill.
Met lit. opg.

Naar boven