Onderwerp: Bezoek-historie

Proefprojecten aanvullende registratie verkeersslachtoffers
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.H. van Koningsbruggen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Produktgroep Baisprodukten Verkeersveiligheid

 

Samenvatting

De beleidsvoornemens van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het gebied van de verkeersveiligheid (met name het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers) liggen o.a. vast in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVVII) en het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MPV). T.b.v. het beleid zijn 20 representatief mogelijke verkeersongevalsgegevens nodig. Er is meer informatie nodig dan de verkeersongevallenregistratie van de politie, verwerkt door Rijkswaterstaat, Dienst Ongevallenregistratie (VOR). Bekeken wordt, of aanvullende gegevens gehaald kunnen worden uit bestaande (niet typisch verkeersslachtoffers betreffende) informatiesystemen. Daartoe is een twetal projecten opgezet: de Proefregistratie Privé Ongevallen Registratie Systeem (PORS) en een proefkoppeling VOR met de Landelijke Medische Registratie (LMR). In deze covernotitie worden de relatie van de beide projecten met andere projecten van RWS Dienst Verkeerskunde (DVK) besproken (o.a. Verkeersveiligheidsinformatiesystemen VIS en het Masterplan Fiets), alsmede PORS en LMR zelf en de meerwaarde ervan t.o.v. de huidige politieregistratie.

 

Annotatie

ill. ; 30 cm
D635 DVK

Naar boven