Onderwerp: Bezoek-historie

Prioriteitsonderzoek basisprodukten 1995 : annex 1 bij Basisprodukten, prioriteitsonderzoek 1995
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Terp

 

Samenvatting

In het rapport 'Plussen en minnen' is een methode ontwikkeld om binnen de basisproducten van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) een prioriteitsvolgorde aan te geven. De prioriteitstelling is gebaseerd op het oordeel van externe klanten en AVV-ers. De methode is toegepast op 4 clusters van basisprodukten uit het werkveld: vervoer en mobiliteit, veiligheid, natte produkten, natte produkten voor intern gebruik. Geconcludeerd wordt dat de methodiek een zeer nuttig instrument is.

 

Annotatie

24, [55] p.
ill.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding H. Hamers-Hajduk

Naar boven