Onderwerp: Bezoek-historie

Prioriteitsonderzoek Basisprodukten 1995
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); H. Hamers-Hajduk

 

Samenvatting

Covernotitie van een door Terp uitgevoerd onderzoek naar de prioriteitstelling van basisprodukten van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), met als doel een afwegingsmethodiek t.b.v. de prioriteitstelling te ontwikkelen. Voor het uittesten van de methodiek is gebruik gemaakt van drie clusters van basisproducten, 'nat (infrastructuur en vaarwegmanagement)', 'vervoer / mobiliteit', en 'veiligheid'. In deze covernotitie wordt kort ingegaan op de prioriteitsmethodiek en de resultaten van het onderzoek.

 

Annotatie

20 p.
tab.
Omslagtitel: Basisprodukten : prioriteitsonderzoek 1995

Naar boven