Onderwerp: Bezoek-historie

De Poolse binnenvaart
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Adviesdiensten Verkeer en Vervoer (AVV); [J.U. Brolsma, R. Filarski]

 

Samenvatting

Reisverslag van een bezoek aan Polen in de periode 22 t/m 26 juni 1992. Bezocht werden Wroclaw, Krakow, Warschau en Bydgoszcz. Binnenvaart speelt in Polen een ondergeschikte rol. Slechts 1% van het binnenlandse transport wordt over water afgewikkeld. De Poolse binnenvloot bestaat uit een kleine 1800 eenheden, merendeels met een laadvermogen van omtrent 500 ton. Omdat de binnenvaart grondstoffen vervoert, heeft zij zwaar te lijden onder de ekonomische recessie. Overkapaciteit is het gevolg, de vervoersprestatie is aanzienlijk teruggelopen. Het Poolse vaarwegenstelsel bestaat in hoofdzaak uit de rivieren Oder en Wisla en de oost-west verbinding via Warta, Notec en het kanaal van Bydgoszcz, welke in dit rapport worden beschreven. Met de vaarwegen is het slecht gesteld. De vaart op West-Europa heeft ook nog eens te kampen met diepgangsproblemen bij de Elbe-kruising. Dit gevoegd bij de ekonomische recessie maakt dat het met de Poolse binnenvaart uitgesproken slecht gaat en dat er voor de Nederlandse vloot vooralsnog geen werk in Polen te verwachten is. Gegeven het grote aandeel van het wegtransport binnen het Poolse vervoerssysteem moet worden verwacht, dat de vrachtauto ook in de Pools-Nederlandse vervoersrelaties een belangrijke positie zal gaan innemen.

 

Annotatie

18 p.
ill.

Naar boven