Onderwerp: Bezoek-historie

Plan van aanpak speerpunt Elektronisch Kenteken
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.H. van Koningsbruggen, C. de Wijs; CMG Den Haag, Divisie Advanced Technology

 

Samenvatting

Binnen het project Werken aan Verkeersveilige voertuig Elektronica (WAVE) wordt vormgegeven aan vijf speerpunten, te weten: het elektronische kenteken, de 'emergency' knop, de 'black-box', 'in-car' verkeersinformatiesystemen, en 'formuleren van visie, kansen en bedreigingen'. Dit plan van aanpak bespreekt streefbeeld, doelstelling en afbakening van het speerpunt Elektronisch Kenteken, de stand van zaken rond het speerpunt, de projectfasering en de projectorganisatie. Streefbeeld van het speerpunt Elektronisch Kenteken is automatische voertuigidentificatie mogelijk te maken van alle kentekenplichtige voertuigen, ongeacht of ze rijden of stilstaan. Doelstelling is de stand van zaken op technologisch en organisatorisch gebied m.b.t. het elektronisch kenteken te onderzoeken, verbeteringen aan te dragen, en lacunes te dichten.

 

Annotatie

ill.
Rapport ATG961015/01
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV) ten behoeve van de Strategiegroep WAVE en Speerpunttrekkers
Projectbegeleiding P.G.M. Miltenburg (AVV), W.F. van Eijkelenburg (RAI Vereniging)

Naar boven