Onderwerp: Bezoek-historie

Periodieke peiling rijsnelheden : najaar 1994
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.T. Wilbers; Traffic Test

 

Samenvatting

Verslag van de onderzoeksopzet, de uitvoering en de resultaten van de verkeersveiligheidsenquête, de zogenaamde Periodieke Peiling Rijsnelheden (PPR) zoals deze in november 1994 voor de tiende keer gehouden werd. Gedrag, attituden, verwachtingen en meningen van Nederlandse automobilisten t.a.v. rijsnelheden en snelheidslimieten op de verschillende wegcategorieën worden gepeild. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen voor het voorlichtings- en handhavingsbeleid.

 

Annotatie

61 p.
bijl., ill.
Rapport nr. TT95-11
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding P. van Vliet en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Naar boven