Onderwerp: Bezoek-historie

Parkeeronderzoek Zuid-Limburg : synthese
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

MuConsult

 

Samenvatting

Middenstanders wijzen vaak op hun zorg dat parkeerbeleid in steden zou kunnen leiden tot afnemende bezoekersaantallen en bedrijfsrendementen. Discussies over parkeerbeleid zijn gebaat bij kwantitatieve ramingen van de gevolgen van parkeerbeleid op het koopgedrag van potentiële bezoekers. In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek in Zuid-Limburg naar de effecten van parkeermaatregelen op het winkelgedrag van mensen (winkelcentrumkeuze en vervoerwijzekeuze). Tevens wordt verslag gedaan van het opzetten en schatten van een parkeermodel voor mensen die van huis gaan om te gaan winkelen (motief woon-winkel) teneinde bovengenoemde effecten in te schatten.

 

Annotatie

60 p.
ill.
Rapport DV 21.C
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding J.F. Pommer, F. Hofman, C. Harteveld (RWS, AVV), G.P.M. Weerdesteijn (Ministerie VenW, Directoraat-Generaal voor het Vervoer DGV), F. Hendrikx (RWS, Directie Limburg LB) e.a.

Naar boven