Onderwerp: Bezoek-historie

Openbaar vervoertechnieken voor middelgrote stedelijke agglomeraties : toepassing van het toetsingskader op de case Zuid-Tangent
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Hague Consulting Group (HCG); G. de Jong, E. Kroes; [met medew. van R.N. Hamer, J. Kiel, F. van Wijk]; [RIGO Research en Advies]

 

Samenvatting

Toepassing van het toetsingskader, ontwikkeld voor de beoordeling van mogelijke OV-systemen in middelgrote agglomeraties, teneinde zo objectief mogelijk vast te stellen welke OV-techniek (reguliere bus, bus op busbaan, busbaan met beperkt medegebruik, dieselspoorbus, elektrische spoorbus, guided light transit, tram of sneltram) het meest geschikt is in de Zuid-Tangent van IJmuiden via Haarlem en Schiphol naar Weesp.

 

Annotatie

24 p.
tab.
Rapport 484-3. - Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer (DGV)
Projectbegeleiding G. van Kesteren (Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland RWS, NH), J.T.A. van der Loop (RWS, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV), J.P. Pijnappel (RWS, Directie Noord-Brabant NB), T.C. van Schaik (DGV, Afd. Voorzieningen Personenvervoer)

Naar boven