Onderwerp: Bezoek-historie

De onveiligheid van motorrijden nader bekeken : een beschrijving van de aard en omvang van het probleem
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); A.A. Vis

 

Samenvatting

Geeft een beschrijving van de aard en omvang van de onveiligheid van het motorrijden, op basis van gegevens uit processen-verbaal, ongevalsformulieren van de verkeersongevallenregistratie (VOR), het voertuigenbestand van RDC-Datacentrum, en een enquete onder motorrijders die bij een ongeval betrokken waren. Uitgangspunt voor de studie zijn de ruim 900 ongevallen die in de periode van 1 juli 1993 t/m 30 juni 1994 door de VOR werden geregistreerd, waarbij minstenséén motorrijder betrokken was en minstens één ernstig gewond of dodelijk slachtoffer te betreuren viel.

 

Annotatie

49 p.
ill.
Rapport R-95-69
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding H.M. Derriks, J.H. van Zwol

Naar boven