Onderwerp: Bezoek-historie

De ontwikkeling van een akoestische schepenteller
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleiders J. Smit en C. Willems]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

Het doel van de ontwikkeling is het vinden van een automaat waarmee continu de scheepvaartintensiteit op brede en drukke vaarwegen met wisselende waterstanden kan worden waargenomen en vastgelegd. In dit rapport wordt verslag gedaan van de installatie en het testen van een prototype van een vernieuwe akoestische schepenteller (zie ook nota S73.5) aan de rivier de Noord. De resultaten wijzen erop dat de samenhang tussen aantal gedetekteerde en aantal gepasseerde schepen i.v.m. de tot dusver beproefde systemen aanzienlijk verbeterd is. Ook blijkt dat storingen waardoor spontane tellingen ontstaan moeilijk te onderdrukken zijn. Aanbevolen wordt een beter geïnstrumenteerde meting uit te voeren om dit verder uit te zoeken.

 

Annotatie

7 p.
fig. ; 30 cm
Nota S76.43.1

Naar boven