Onderwerp: Bezoek-historie

Ongevallen op rotondes II : tweede onderzoek naar de onveiligheid van rotondes vooral voor fietsers en bromfietsers
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); C.C. Schoon& J. van Minnen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Onderzocht is de veiligheid na de reconstructie van een kruispunt in een rotonde, alsmede de verschillen in veiligheid van de diverse uitvoeringsvormen van rotondes. Onder dit tweede punt is in het bijzonder aandacht besteed aan drie mogelijke voorzieningen voor fietsers en bromfietsers: een vrijliggend fietspad, een fietsstrook op de rotonde of geen specifieke fietsvoorziening. Voor dit onderzoek zijn 201 rotondes geselecteerd die voor 1 januari 1990 in gebruik waren genomen. Het betreft hier rotondes met de nieuwe voorrangsregeling, metéén rijstrook en in principe radiaal gesitueerde toeritten. Vastgesteld wordt, dat vervanging van een kruispunt door een rotonde bijzonder gunstig voor de verkeersveiligheid is (een reductie van 47% van het aantal ongevallen en 71% van het aantal slachtoffers) en tevens, dat er voor de drie typen fietsvoorzieningen geen grote verschillen in de aantallen ongevallen zijn.

 

Annotatie

41 p.
tab., fig.
Rapport R-93-16. - Met lit. opg. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS) Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). - Projectbegeleiding Th.A. Oenema(81)

Naar boven