Onderwerp: Bezoek-historie

Ongevallen met rekreatievaartuigen op de grote rivieren (met uitzondering van de Maas) 1966 t/m 1974
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleiders W. de Ruiter, H. Abelman, E.J. van de Kaa] [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart, Werkgroep Rekreatieformule

 

Samenvatting

In deze nota worden de resultaten van een ongevalsanalyse over de periode 1966 t/m 1974. De analyse is uitgevoerd voor het gebied Boven-Rijn en Waal, het benedenrivierengebied en de IJssel, Pannerdensch Kanaal, Neder Rijn en Lek. Conclusies worden getrokken ten aanzien van de relatie verkeersintensiteit - aantal ongevallen, ongevalskans van de rekreatievaart, onderscheid naar type rekreatievaartuig, aard en geografische spreiding van de ongevallen en de oorzaak en gevolgen van de ongevallen.

 

Annotatie

18 p.
fig., tab. ; 30 cm
Nota S76.7.1

Naar boven