Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de wenselijkheid van een verruiming van de bocht bij Gorssel
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider J. Stolk]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

In deze nota wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wenselijkheid van een verruiming van de bocht bij Gorssel om het verkeersaanbod te kunnen verwerken. Uit het onderzoek blijkt dat het verkeersaanbod uitgaande van een prognose waarin een geringe groei van het totale passerend laadvermogen wordt verwacht, ook in de komende 20 jaar, even veilig en vlot als thans kan worden verwerkt. Een ingrijpende verruiming van de bocht bij Gorssel lijkt dus niet noodzakelijk. De bocht blijft echter een punt van aandacht voor schipper en beheerder. Daarom is het aan te raden de ontwikkeling van het scheepvaartverkeer enerzijds, en de bodemligging van de rivier anderzijds, nauwkeurig te blijven volgen.

 

Annotatie

23 p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm
Nota S81.28

Naar boven