Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de relatie tussen de vaarintensiteit en het aantal ongevallen op een aantal vaarwegvakken
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

TNO, Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (MT); L. Koehorst, W. Immink

 

Samenvatting

OPROM (Ongevals PROgnose Model) is een onderzoek, dat zich richt op het vaststellen van het verband tussen verkeersintensiteiten en het aantal ongevallen op een vaarwegvak. Bekeken wordt in welke situatie het gewenst is om maatregelen, van invloed op de verkeersintensiteit, te formuleren, welke het aantal ongevallen kunnen reduceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit een database van Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde betreffende scheepvaartongevallen op de Nederlandse binnenwateren, alsmede van door DVK gemeten verkeersintensiteiten over 1986.

 

Annotatie

24
p. : ill. ; 30 cm Met lit.opg. - Rapport 91-004. - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Verkeerskunde (DVK). - Projectleider G. de Winter(26)

Naar boven