Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe schutsluis te Den Helder
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider J. Hillen]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

In verband met de aanleg van een grote jachthaven op een terrein bij de industriehaven in Den Helder is nagegaan in hoeverre de schutcapaciteit van de nieuw te bouwen beroepsvaartsluis voldoende is om het extra aanbod van de recreatievaart te kunnen verwerken. Daartoe zijn drie alternatieven aan een vergelijkend onderzoek onderworpen: beroepsvaartsluis zonder deelkolken, beroepsvaartsluis met deelkolken en beroepsvaartsluis zonder deelkolken met een aparte sluis voor de recreatievaart. Daarnaast is onderzocht wat het effect is op de zoutpenetratie op het Noordhollandsch Kanaal indien de schutsluis van een tussenhoofd wordt voorzien met de bedoeling een deelkolk i.p.v. de gehele kolk in te zetten voor het schutten van recreatievaartuigen. Naast de effectiviteit van de verkeersafwikkeling en het zoutbezwaar zijn de alternatieven ook vergeleken op de veiligheid van de scheepsafwikkeling en de kosten.

 

Annotatie

28 p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm
Nota nr. S76.3

Naar boven