Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van de mobiliteit 1990-1995 : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

MuConsult

 

Samenvatting

Onderzocht wordt welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de mobiliteit per auto (bestuurders) en met het openbaar vervoer (trein, stads- en streekvervoer) in de periode 1990-1995. De trends zijn geijkt op het PersonenAutoPanel (PAP) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en cijfers van KNV en NS-Reizigers. Geïnventariseerd worden de factoren, die op ontwikkelingen in de mobiliteit van invloed zijn, en de mate waarin de verschillende invloedsfactoren aan deze mobiliteitsontwikkelingen bijdragen. De invloedsfactoren zijn onderverdeeld in beleidsmaatregelen en externe ontwikkelingen, en voor beide zijn indicatoren ontwikkeld waarmee invloedsgrootheden te meten zijn.

 

Annotatie

64, (20) p.
ill.
Rapport DV40. - Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding R.P.H. Clement

Naar boven