Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring inhaalverbod vrachtverkeer : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de effecten van een statisch inhaalverbod voor vrachtverkeer tijdens bepaalde blokuren in de spits, gerelateerd aan de plaatselijke verkeers- en wegkenmerken.

 

Annotatie

42 p.
bijl., graf., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding J. IJsselstijn

Naar boven