Onderwerp: Bezoek-historie

Manoeuvreer- en vaargedragsmetingen met een binnenschip van het type "spits" (CEMT-klasse I)
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projektleider J. Strating]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

Als eerste aanzet tot systematisch onderzoek naar het gedrag van binnenschepen zijn standaardmanoeuvreerproeven met het meest voorkomende scheepstype, de "spits", uitgevoerd op het IJsselmeer, nabij Medemblik, in de periode 18/4 t/m 26/4/1977. Uitgevoerd zijn draaiproeven, cirkelproeven, zig-zag-proeven, acceleratieproeven en stopproeven. De spits is beproefd in volbeladen toestand, bij een waterdiepte / diepgangsverhouding gelijk aan ca. 2. Waar nodig zijn de proeven op een zodanige wijze uitgevoerd dat de resultaten vergeleken konden worden met soortgelijke gegevens, verkregen uit manoeuvreerproeven met een schaalmodel van een (andere) spits (lengteschaal 25). Deze proeven zijn uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratorium (WL) "de Voorst" in het kader van het modelonderzoek "interaktie duwvaart - overige vaart". T.b.v. hetzelfde onderzoek is als aanvulling op de standaardmanoeuvreerproeven het roergebruik bestudeerd tijdens het normale vaarbedrijf van het schip op het Amsterdam-Rijnkanaal, de Waal en de Nieuwe Merwede. De meetresultaten zijn opgenomen in "Meetresultaten deel I" en "Meetresultaten deel II".

 

Annotatie

3 dl.
30 cm
Met 2 losse bijl. "Meetresultaten". - Nota nr. S77.15

Naar boven