Onderwerp: Bezoek-historie

Hoofdafmetingen van de Pampussluizen
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[projectleider J. Hillen]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart

 

Samenvatting

Om de hoofdafmetingen van de Pampussluizen vast te stellen is onderzoek ingesteld naar de samenstelling van het scheepvaartverkeer. Daarnaast is rekening gehouden met de (toekomstige) vaarweginfrastructuur. Op grond hiervan zijn de volgende afmetingen vastgesteld: schutlengte 120 m, wijdte 12 m en drempeldiepte NAP-4,5 m. Voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling wordt een recreatievaartsluis met de volgende afmetingen aanbevolen: schutlengte 70 m, wijdte 9 m, drempeldiepte NAP-3,5 m. Tevens wordt aanbevolen voor een tweede jachtensluis ruimte te reserveren zodat het mogelijk is ontwikkelingen m.b.t. beroeps- en recreatievaart te anticiperen.

 

Annotatie

29 p.
fig., tab. ; 30 cm
Nota S77.20

Naar boven