Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding EVV Evaluatie Verkeer& Vervoer
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Hofstra Verkeersadviseurs

 

Samenvatting

De Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer (EVV) is een instrument waarmee beleidsalternatieven betreffende verkeer en vervoer integraal en op een geautomatiseerde wijze kunnen worden geëvalueerd. Het integrale karakter van de evaluaties wordt gerealiseerd door de (hoofd)aspecten mobiliteit, bereikbaarheid, milieu en verkeersleefbaarheid mee te nemen. Deze documentatie van EVV bestaat uit 3 onderdelen: hoofdlijnen ; gebruikershandleiding ; technische verantwoording. In 'hoofdlijnen' wordt aangegeven welke belangrijke elementen er voor welke aspecten zijn en op welke wijze EVV evalueert, en verder de structuur, mogelijkheden en beperkingen van EVV. De gebruikershandleiding geeft een uitgebreide omschrijving van de menu's en opties van het EVV-pakket en ook wordt ingegaan op de installatie en op de belangrijkste valkuilen bij het toepassen van EVV. De technische verantwoording geeft systeemtechnische specificaties, en gebruikte methoden en technieken.

 

Annotatie

(215) p.
ill.
Losbladig
Met reg.
Omslagtitel: Nieuw Regionaal Model Evaluatiemodule
In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven