Onderwerp: Bezoek-historie

Waar moet dat heen met de auto : publiekscampagne terugdringing autogebruik : Structuurschema Verkeer en Vervoer
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek

 

Samenvatting

Brochure waarin de uitgangspunten, de strategie en doelstellingen van de campagne 'terugdringing autogebruik' wordt beschreven.

 

Annotatie

4 p.
VenW/VDB/002/91

Naar boven