Onderwerp: Bezoek-historie

Vooronderzoek milieuhygiëne : dl. 1 : metingen
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Raadgevend Ingenieursbureau bv

 

Samenvatting

In de gemeenten Rijswijk en Eindhoven zijn in het kader van het milieuonderzoek uitgebreide metingen verricht naar de volgende aspecten: geluidsbelasting, trillingsniveaus en luchtverontreiniging door het wegverkeer. De overdag gemeten geluidsniveaus in verkeersgebieden fluctueren niet noemenswaardig, terwijl dit met de bijbehorende verkeersintensiteiten wel het geval is. In de onderzochte gebieden wordt nauwelijks ernstige trillingshinder verwacht. Resultaten van het luchtverontreinigingsonderzoek komen in een volgend rapport aan de orde.

 

Annotatie

48 p.
bijl., graf., krt., tab. ; 30 cm.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid (DVV). - Dossier 1-3054-05-37(Demonstratieproject herindeling stedelijke gebieden gemeenten Eindhoven en Rijswijk)

Naar boven