Onderwerp: Bezoek-historie

Verbetering Zuid-Willemsvaart en kanaal Wessem-Nederweert : nota
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant, Directie Limburg

 

Samenvatting

Doel van de nota is de bevordering dat een beginselbeslissing kan worden genomen t.a.v. de modernisering van het Brabantse gedeelte van de Zuid-Willemsvaart en de daaropvolgende aanpassing van het Limburgse deel en het kanaal Wessem-Nederweert. Beschrijft de bestaande toestand, de verbeteringsplannen en een raming van de kosten.

 

Annotatie

3 dl.
31 cm
Dl. 1: Algemeen. - Dl. 2: Verbetering van het in Noord-Brabant gelegen deel van de Zuid-Willemsvaart. - Dl. 3: Verbetering van het in Limburg gelegen deel van de Zuid-Willemsvaart en van het kanaal Wessem-Nederweert. - Bijl.

Naar boven