Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht van de waterkeringen van Noord-Brabant langs de Zeeuwse stromen en de benedenrivieren
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. van Driel, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)

 

Samenvatting

Overzicht van de waterkeringen in Noord-Brabant volgens zo recent mogelijke gegevens (de lengteprofielen van de dijken dateren van 1918tot 1947). Bevat bovendien een overzicht van de beschadigingen van deze waterkeringen door de stormvloed van 1 februari 1953. Geeft informatie over de dwarsprofielen, dijkshoogten en lengteprofielen. Voor de behandeling van de waterkeringen worden deze gesplitst in: de waterkeringen in de provincie Noord-Brabant tussen de Belgische grensen Bergen op Zoom; de dijken ten noorden van Bergen op Zoom langs de Oosterschelde en de Eendracht; de dijken langs Krammer, Volkerak en Hellegat; de dijken langs het Hollands Diep tot aan het dorp Moerdijk; de dijken tussen het dorp Moerdijk en Geertruidenberg langs Hollands Diep en Amer; de dijken aan de zuidzijde van de Bergse Maas tot Drongelen; de westdijk van het Land van Altena (lengteprofiel van 1953).

 

Annotatie

30 p.
Rapport no. (DDWT-BEN-1953.)17

Naar boven