Onderwerp: Bezoek-historie

Analyse verbetering Brabantse en Midden-Limburgse kanalen
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, (Directie Noord-Brabant en Directie Limburg)

 

Samenvatting

Doel van de nota is het op systematische wijze aandragen van voldoende basismateriaal, zodat de besluitvorming over de maatschappelijke wenselijkheid van een verruiming van de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Wessem-Nederweert tot een volwaardige klasse IV-vaarweg en de mate van verruiming zo verantwoord mogelijk kan plaatsvinden. Een aantal alternatieven en sub-alternatieven wordt met elkaar vergeleken t.a.v.een groot aantal aspecten, nl. scheepvaart, waterhuishouding, regionale ontwikkeling en verband met de Belgische kanalen, stedelijk milieu, landschap, natuurlijk milieu, recreatie, kosten van de kanaalwerken, transportkosten scheepvaart, kosten wegvervoer, werkgelegenheid, landbouw en overblijvende specie.

 

Annotatie

2 dl.
ill., tab., fig., krt. ; 30 cm
Dl. 2: Bijl. 1 t/m 19

Naar boven