Onderwerp: Bezoek-historie

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrappport goederenspoor Antwerpen - Ruhrgebied : IJzeren Rijn
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie voor de milieueffectrapportage [voorzitter G. Blom]

 

Samenvatting

De regering van België wil het historisch trace van de Ijzeren Rijn reactiveren voor goederenvervoer vanaf de haven Antwerpen naar haar achterland in het Ruhrgebied van Duitsland. Voor de besluitvorming over het herstel van deze goederenspoorlijn wordt de Tracewetprocedure gevolgd in combinatie met de procedure van de milieueffectrapportage (MER). De belangrijkste onderwerpen voor de MER zijn volgens de Commissie: duidelijk dient te worden aangegeven hoe de relevante milieu-informatie met betrekking tot het buitenlands deel van het trace in kaart zal worden gebracht, de de onderzoeken in Duitsland, België en Nederland op elkaar worden afgestemd en hoe de totale milieu-informatie ter beschikking wordt gebracht; op welke gronden de overblijvende alternatieven worden geselecteerd en een nulplusalternatief te ontwikkelen daar de nuloptie niet als reëel kan worden beschouwd.

 

Annotatie

19 p. : bijl.
rapportnr. 1064-69

Naar boven