Onderwerp: Bezoek-historie

Europese kaderrichtlijn water, een tussenstand
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Projectteam Kaderrichtlijn

 

Samenvatting

Een projectgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, de Unie van Waterschappen en provincies, heeft een verkenning uitgevoerd naar de consequenties van de invoering van de Kaderrichtlijn in Nederland. De weerslag van de bevindingen worden weergegeven.

 

Annotatie

26 p.
ill.

Naar boven