Onderwerp: Bezoek-historie

Pilotproject meervoudig ruimtegebruik Zuidwest Nederland
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectteam Meervoudig Ruimtegebruik Zuidwest Nederland

 

Annotatie

[5] p.
Samenwerkingsveband tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD), Meetkundige Dienst (RWS, MD), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) en Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling ; Dienst Landbouwkundig onderzoek DLO ; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Rijksplanologische Dienst (RPD) ; Overlegorgaan voor vastgoedinformatie (Ravi) ; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) ; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

Naar boven