Onderwerp: Bezoek-historie

Kerncijfers verkeersonveiligheid Gelderland
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG)

 

Annotatie

1992, 1993, 1995-2000 (ON)
Aanwezig: 1992, 1993, 1995 en 1997
Deze folder is samengesteld door de projectgroep VAG (Verkeersongevallen Analyse Gelderland) van het ROVG waarin zijn vertegenwoordigd - Provincie Gelderland - Rijkspvlitie, district Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn - Rijkswaterstaat, directie Gelderland - Rijkspolitie, district Nijmegen - ANWB - Rijkswaterstaat, VOR - Gemeentepolitie Arnhem - ROVG secretariaat

Naar boven