Onderwerp: Bezoek-historie

Effectmodel 'duurzaam veilig' : resultaten van de raadpleging van aspirant-gebruikers en een voorstel voor de ontwikkeling van een model
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); L.G. Braimaker, J.A.G. Mulder

 

Samenvatting

Gaat in op de gang van zaken rond de besluitvorming met betrekking tot de invoering van duurzaam-veilige maatregelen. Daarbij wordt ingegaan op de beschikbare en ontbrekende gegevens die nodi zijn bij debelduitvorming en de problemen die daarbij kunnen ontstaan. het doel is een programma van eiden vast te stellen voor een rekeninstrument, dat mogelijkheden biedt om verschillende varianten van 'duurzaam-veilige' maatregelen op hun kosteneffectiviteit af te wegen.

 

Annotatie

43 p.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
(Rapportnummer ; R-99-37)

Naar boven