Onderwerp: Bezoek-historie

HIS : Hoogwater Informatie Systeem
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)]

 

Samenvatting

Na de hoogwaters van december 1993 en januari 1995 hebben diverse organisaties in Nederland het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een Hoogwater Informatiesysteem (HIS). Hiermee zou sneller en beter antwoord gegeven kunnen worden op vragen van bestuurders tijdens een hoogwatersituatie. Ingegaan wordt op zaken als: welke vragen leven er bij hoogwatersituaties?; wat is het nut van HIS?; voor wie is HIS van belang?; HIS als informatiesysteem nader bekeken; samenwerking in en met de regio; hoe ziet de projectorganisatie er uit?; hoe ziet de planning er uit?

 

Annotatie

11 p.
foto's, tab.
Brochure

Naar boven