Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding voor de otb/tb-fase
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.C.J. ter Steege; DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

Geeft inzicht in de otb/tb-fase van de besluitvormingsprocedure op grond van de Tracéwet. Deze handleiding is een volledige herziening van de uitgave van november 1997. Aanleiding tot deze herziening is de wijziging van de Tracéwet (in werking getreden met ingang van 15 oktober 2000) die directe gevolgen heeft voor de otb/tb-fase. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden op basis van de huidige praktijkervaringen.

 

Annotatie

88 p.
bijl., ill.
Rapportnr. P-DWW-2000-046
(Tracé/m.e.r.-reeks)
Met lijst van trefwoorden en afkortingen
Met adressen actoren tracéwetprocedure
In opdracht van RWS, DWW, Tracé/m.e.r.-centrum ; contactpersoon: A.M. Paulussen
OTB/TB = ontwerp-tracébesluit/tracébesluit
M.e.r. = milieu-effectrapportage
ISBN 9036937647

Naar boven