Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding bermvlinder : handleiding bij het expertsysteem bermvlinder voor een vlindervriendelijk bermbeheer van rijkswegen
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); F.I.M. Maaskamp, L.C. van den Hengel; H. Siepel; F.A. Bink; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Met het tot stand komen van het expertsysteem Bermvlinder is reeds beschikbare ecologische kennis over dagvlinders in verband te brengen met kenmerken van een concrete bermlocatie, zoals de plantensoorten, het beheer, de inrichting en het er achterliggende land, om de potenties aan dagvlinder getoond te krijgen. Met behulp van het expertsysteem wordt tevens duidelijk welke bermlocaties kansrijk zijn voor dagvlinders en welke niet. Op basis van een uitvoer-scherm kan een analyse van de bermlocatie worden uitgevoerd. Met dit scherm kan beoordeeld worden of een wijziging in beheer en/of inrichting het aantal bermbewonende dagvlinders in de bermlocatie kan toenemen. De handleiding geeft aanwijzingen hoe men tot optimalisatie van de bermlocatie kan komen. Bovendien bevat de handleiding een inventarisatie-formulier met toelichting waarmee een aantal invoergegevens verzameld kunnen worden.

 

Annotatie

62 p.
bijl., ill.
Rapportnr. W-DWW-98-019
Met bijl.:
Met CD-ROM: Bermvlinder : een expertsysteem voor vlindervriendelijk bermbeheer van rijkswegen (versie 2.2) : softwareprogramma / H. Siepel, F.A. Bink, D.C. van der Werf, F. Maaskamp, R. Smallegange. - Wageningen : IBN, DLO, cop. 1997 (CD is UITSLUITEND BESCHIKBAAR INTERN RIJKSWATERSTAAT)
Beheer en inrichting van wegbermen voor dagvlinders / RWS, DWW. - Delft : RWS, DWW, 1998. - (DWW wijzer ; nr. 84)
In opdracht van RWS, DWW ; begeleiding: A.W.J. van Schaik, L.C. van den Hengel

Naar boven