Onderwerp: Bezoek-historie

Gladheidsbestrijding op zeer open asfaltbeton [ZOAB]
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Wegenbouw (WX), Onderafdeling Gladheidsbestrijding; M. Noort

 

Samenvatting

ZOAB vertoont onder winterse omstandigheden een afwijkend gedrag ten opzichte van conventionele gesloten deklagen. Om deze reden dient rekening gehouden te worden met aangepaste gladheidsbestrijding. Belangrijkste redenen voor het afwijkend gedrag zijn de oppervlakte- temperatuur, de wegvochtigheid en het vermogen zout op het opppervlakte te houden. Het gedrag en de behandeling worden in dit rapport vermeld. Tevens is een strooiadvies opgenomen.

 

Annotatie

15 p.
foto's
Rapportnr. WXA-R-91-61

Naar boven