Onderwerp: Bezoek-historie

Gladheidsbestrijding op zeer open asfaltbeton : (stand van zaken voorjaar 1995)
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Noort; Meteo Consult

 

Samenvatting

Behandelt de eigenschappen van zeer open asfaltbeton (ZOAB) en het mechanisme dat aan de gladheidsbestrijding van deze open deklaag ten grondslag ligt. Daarbij worden m.n. de inzichten bij de verschillende soorten neerslag behandeld. Ter sprake komen het temperatuurgedrag en het vochtigheidsgedrag van ZOAB, en het gedrag van strooizout op een ZOAB wegvak. Drie hoofdvormen van gladheid worden besproken: 1) bevriezen van natte weggedeelten; 2) gladheid veroorzaakt door een kleine hoeveelheid vocht; 3) gladheid door neerslag (sneeuw, hagel, ijzel). Vergelijkingen tussen ZOAB en dicht asfaltbeton (DAB) worden gemaakt. Mogelijke oplossingen bij gladheid op ZOAB door ijzel worden besproken: aanpassing van strooitechniek en strooimiddelen; tijdelijk opheffen van de ZOAB structuur; verbetering van het evenwicht tussen zout in de holle ruimten en zout op het oppervlak; betere voorlichting.

 

Annotatie

17 p.
ill.
Rapportnr. IS-R-95-47
In opdracht van RWS, DWW
Met lit.opg.

Naar boven