Onderwerp: Bezoek-historie

Geokunststoffen in de wegenbouw
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde

 

Samenvatting

Geokunststoffen worden in de wegenbouw toegepast onder aardebanen en ongebonden verhardingen, in steile taluds, draineersystemen, folieconstructies en asfaltverhardingen. De voordelen van het gebruik van geokunststoffen zijn het marginale ruimtebeslag, de snellere beschikbaarheid van de constructie, de eigenschappen van het materiaal zijn beter beheersbaar en het gebruik van bouwstoffen wordt verminderd.

 

Annotatie

[Brochure] (DWW wijzer nr. 36 A)

Naar boven