Onderwerp: Bezoek-historie

Fosforslakken(mengsel
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Fosforslak is een restmateriaal dat vrijkomt bij het produktieproces van fosfor. In de wegenbouw worden fosforslakken, gemengd met gegranuleerd hoogovenslakkenzand, in lichtgebonden steenfunderingen toegepast. Als funderingsmateriaal hebben fosforslakken een hogere constructieve waarde dan "zand in zandbed".

 

Annotatie

(DWW wijzer nr. 15. - Produktinfo wegenbouw). - [Brochure]

Naar boven